Nagrody Stowarzyszenia ?Neurochirurgia Pomorska? oraz Stowarzyszenia Rozwoju Słupskiej Neurochirurgii ?Cerebrum? dla marszałków Bogdana Borusewicza i Mieczysława Struka.

Powstałe 6 lat temu Stowarzyszenie ?Neurochirurgia Pomorska? oraz Stowarzyszenie Rozwoju Słupskiej Neurochirurgii ?Cerebrum? już po raz drugi przyznało swoje nagrody. Pierwsza nagroda została przyznana dwa lata temu ówczesnemu marszałkowi województwa pomorskiego Janowi Kozłowskiemu.?

Teraz, 5 listopada podczas uroczystości w gdańskim ratuszu, nagrodę otrzymał marszałek Bogdan Borusewicz oraz marszałek Mieczysław Struk, których odważne decyzje sprzed lat sprawiły, że neurochirurgia pomorska jest dziś ważnym, liczącym się w Polsce ośrodkiem.

Trzydziestoletnią historię gdańskiego oddziału chirurgii urazowo- ortopedycznej przedstawili jego twórcy, to jest profesor Wojciech Kloc oraz dr med. Wiktor Szandorowski. Następnie historię oddziału słupskiego przedstawił dr med. Stanisław Gałązka.

W Pomorskim Centrum Traumatologii, (funkcjonującym wcześniej jako Szpital Kolejowy), lekarze mają dziś do dyspozycji nowoczesną aparaturę, a pacjenci już są leczeni w dużo lepszych warunkach niż dawniej.

Pomorskie Centrum Traumatologii wykonuje rocznie 1800 operacji głowy i kręgosłupa, z których wiele to unikatowe zabiegi (jednak drugie tyle pacjentów czeka w kolejce?)

Oczekiwana w grudniu przeprowadzka z dawnego Szpitala Kolejowego do nowej części Pomorskiego Centrum Traumatologii jeszcze bardziej podniesie standard leczenia.

 

?

Zobacz także...