Biuro Senatorskie

Biuro Senatorskie Bogdana Borusewicza
Wicemarszałka Senatu RP

Dyrektor Biura Senatorskiego
Małgorzata Piotrowska
ul. Ogarna 99/100
80-826 Gdańsktel.: 058 320 84 83
fax: 058 320 84 84
e-mail: biuro@b-borusewicz.pl