Biuro Senatorskie

Biuro Senatorskie Bogdana Borusewicza
Wicemarszałka Senatu RP

Dyrektor Biura Senatorskiego
Małgorzata Piotrowska
ul. Ogarna 99/100
80-826 Gdańsktel.: 058 320 84 83
fax: 058 320 84 84
e-mail: biuro@b-borusewicz.pl

 

 

 

 

 

Szanowni PaństwoZgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Senatorskie Bogdana Borusewicza w Gdańsku ul. Ogarna 99/100
2) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie Pani/Pana zgody, w celu realizacji pisma
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem odpowiedzi;
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane w niezbędnym zakresie innym organom i instytucjom według właściwości lub w celu uzyskania informacji koniecznych do udzielenia odpowiedzi,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.),
6) przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Biuro Senatorskie Bogdana Borusewicza, ul.Ogarna 99/100 w Gdańsku, w celu realizacji mojego pisma.