Biuro Senatorskie

Biuro Senatorskie Bogdana Borusewicza
Wicemarszałka Senatu RP

ul. Ogarna 99/100
80-826 Gdańsk

Skr. poczt. nr 222,
80-958 Gdańsk 50

tel.: 058 320 84 83
fax: 058 320 84 84
e-mail: biuro@b-borusewicz.pl