Życiorys

 Jeden z liderów opozycji z czasów PRL, w latach 70. działał w KSS KOR i Wolnych Związkach Zawodowych Wybrzeża. Główny organizator sierpniowego strajku w Stoczni Gdańskiej. To on wyznaczył osoby, które rozpoczęły strajk, przygotował ulotki i ustalił datę. Po 13 grudnia 1981 jeden z najważniejszych przywódców podziemnej „Solidarności”, który najdłużej nie dał się złapać ścigającemu go zaciekle aparatowi bezpieczeństwa.

Urodził się w 1949 r. Zamieszkał w Sopocie w roku 1958, gdzie ukończył szkołę podstawową, następnie Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni Orłowie – klasę fotograficzną. Pierwszy raz aresztowany za rozprowadzanie ulotek popierających studentów w marcu 1968 roku. Skazany na 3 lata więzienia wyszedł po 1,5 roku.
Absolwent historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1976 r.). Działał aktywnie w Kole Naukowym Historyków Studentów KUL.  Pomagał i inicjował nielegalną działalność opozycyjną na KUL.

Od 1989 roku przewodniczył Zarządowi Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność. W latach 1993 ? 2001 był posłem na Sejm, pełnił funkcję wiceministra spraw wewnętrznych. W roku 2001 podjął pracę w samorządzie jako wicemarszałek i członek zarządu województwa pomorskiego.

Żonaty z Aliną Pienkowską, działającą w opozycji demokratycznej i Solidarności, senator RP, która zmarła w 2002 roku. Wraz z Aliną Pienkowską obdarzony został tytułem Honorowego Obywatela Miasta Gdańska. Jest ojcem córki Kingi, oraz syna Sebastiana.

Miłośnik morza i gór, po których lubi wędrować z namiotem i plecakiem. W 2004 roku zmierzył się z masywem Czarnohory na Ukrainie. Doskonała kondycja i sprawność fizyczna pomagały mu także w czasach, kiedy był zmuszony do ukrywania się i wyprowadzania w pole tropiących go agentów.
Uważa, że działalność polityczna musi się opierać na uczciwości, od najwyższych szczebli władzy po najbardziej lokalne i aby tego pilnować kandydował w wyborach do Senatu RP w 2005 i w 2010 r. Trzykrotnie został wybrany Marszałkiem Senatu VI i VII kadencji. Obecnie wybrany na funkcję wicemarszałka Senatu RP.

 Więcej