W muzeum Miasta Gdyni wręczone zostały Nagrody im. Macieja Płażyńskiego

Intencją inicjatorów Nagrody im. Macieja Płażyńskiego jest zachowanie w pamięci Polaków osoby i dokonań Patrona nagrody ? działacza opozycji antykomunistycznej, pierwszego niekomunistycznego wojewody gdańskiego, Marszałka Sejmu RP i wicemarszałka Senatu RP, prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Sprawy Polonii i Polaków za granicą Maciej Płażyński traktował jako obowiązek wobec rodaków pozostających poza krajem, ale w budowaniu więzi Polski z Polonią i Polonii z Polską widział także ogromną szansę dla kraju. Nagroda została ustanowiona 5 czerwca 2012 roku.

Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz stwierdził, że dotychczas brakowało nagrody, która honorowałaby dziennikarzy i media służące Polonii i Polakom za granicą i dlatego z pełnym przekonaniem objął tę inicjatywę swoim patronatem.

Laureatami tegorocznej edycji Nagrody im. Macieja Płażyńskiego zostali dziennikarze z Polski, Litwy, Holandii i Stanów Zjednoczonych. Dodatkowo wyróżniono dziennikarzy z Rosji i Niemiec. Jury wybrało zwycięzców spośród 55 nominacji nadesłanych ze wszystkich kontynentów.

  • W kategorii dziennikarz medium polonijnego laureatką jest Barbara Sosno z redakcji radia ?Znad Wilii?, nagrodzona za cykl audycji poświęconych problematyce polskiego szkolnictwa na Litwie;

  • w kategorii dziennikarz krajowy publikujący na tematy polonijne laureatką jest Jolanta Roman-Stefanowska z TVP Oddział Gdańsk, autorka reportaży o Polakach mieszkających w Kazachstanie i w Rosji. Ponadto Jury wyróżniło w tej kategorii Piotra Cywińskiego z redakcji tygodnika ?Uważam Rze? za profesjonalne i bezkompromisowe podejmowanie trudnych tematów w artykułach ?Bunt straceńców? i ?Tragarze obciążeń?;

  • w kategorii dziennikarz zagraniczny publikujący na tematy Polonii laureatką jest Małgorzata Bos-Karczewska, autorka publikacji w ?NRC Handelsblad? na temat rządowych planów wydalenia z Holandii bezrobotnych Polaków, czym rozpoczęła dyskusję w mediach holenderskich i światowych o traktowaniu polskich imigrantów w Holandii;

  • w kategorii redakcja medium polonijnego laureatem jest redakcja ?Nowego Dziennika ? Polish Daily News? z Nowego Jorku, nagrodzona za nowoczesne i profesjonalne dziennikarstwo służące Polonii amerykańskiej. Ponadto Jury wyróżniło w tej kategorii redakcję dwumiesięcznika ?Dom Polski? wydawanego w Tomsku za podtrzymywanie polskich tradycji na terenie Syberii i całej Rosji.

Laureatów wyłoniło jury w składzie: Jakub Płażyński (przewodniczący), Andrzej Grzyb (senator RP, przedstawiciel Marszałka Senatu), Jarosław Gugała (telewizja Polsat), Jerzy Haszczyński (Rzeczpospolita), Małgorzata Naukowicz (Polskie Radio) oraz Karolina Grabowicz-Matyjas (dyrektor Muzeum Emigracji, sekretarz jury).

?

Zobacz także...