Posiedzeniu Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

W środę 16 września wicemarszałek Borusewicz był na inauguracyjnym posiedzeniu Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Gdańsku, które odbyło się w sali obrad Rady Miasta. Poproszony przez organizatorów mówił o 40. rocznicy Porozumień Gdańskich.

Zobacz także...