Wieczór historyczny w Gimnazjum Autonomicznym w Gdańsku

Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz wziął udział w wieczorze historycznym w Gdańskim Gimnazjum Autonomicznym. ?

Z okazji rocznicy odzyskania niepodległości oraz Święta Orderu Virtuti Militari zaprezentowane zostały oryginalne pamiątki pochodzące z rodzinnych zbiorów uczniów, dotyczące trzech urodzonych pod koniec XIX wieku bohaterów. Bolesław Srocki, Władysław Kamiński i Stanisław Korczak obrazują losy dużej części pokolenia naszych dziadków i pradziadków. Ale mimo znaczącej roli jaką odegrali w dwudziestoleciu międzywojennym oraz w czasach okupacji niemieckiej i sowieckiej, nie są dziś wystarczająco obecni w naszej pamięci.

Stanisław Korczak to legionista, porucznik Wojska Polskiego, aspirant Policji Państwowej, jako więzień Ostaszkowa został zamordowany w Twerze wiosną 1949 roku.

Władysław Kamiński to legionista, ppłk WP, działacz społeczny, poseł i senator II RP, z-ca komendanta Okręgu Wileńskiego ZWZ, poległ 17 maja 1944 pod Monte Cassino.

Bolesław Srocki to działacz ruchu Zetowego i Straży Kresowej, dziennikarz, poseł II RP, współpracownik BIP KG AK, wychowawca i ideowy przywódca młodzieży konspiracyjnej, pod koniec życia mieszkał w Sopocie.

Dorobek Szkolnego Archiwum Historycznego jest na tyle imponujący, że może stanowić cenny wkład dla poważnych instytucji historycznych, a działalność nauczycieli i uczniów Gdańskiego Gimnazjum Autonomicznego zasługuje na uznanie.

Zobacz także...