Monthly Archive: październik 2012

Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 na Politechnice Gdańskiej

Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 na Politechnice Gdańskiej

Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz wziął udział w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego na Politechnice Gdańskiej. Jak powiedział profesor Henryk Krawczyk, do wygłoszenia wykładu inauguracyjnego pt. ?Strategia rozwoju województwa pomorskiego? został zaproszony Marszałek Województwa Pomorskiego...

Spotkanie z grupą nauczycieli niemieckich z Hessen

Spotkanie z grupą nauczycieli niemieckich z Hessen

Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego 2-go pażdziernika zaprosił Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza do Sali Herbowej Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego na spotkanie z kolejnymi już uczestnikami wizyt studyjnych w Polsce.? Poprzednio...