Konkurs „Bursztynowego Mieczyka”

Wieczorem 23 listopada w wypełnionej po brzegi sali Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbyła się XVII-ta gala „Bursztynowych Mieczyków”, podczas której nagrody odebrały wyróżniające się organizacje pozarządowe z terenu całego
województwa pomorskiego.?

Od ubiegłego roku jej pełna nazwa brzmi „Nagroda Bursztynowego Mieczyka imienia Macieja Płażyńskiego”,(gdyż ówczesny wojewoda gdański Maciej Płażyński był wraz z Gdańskim Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych inicjatorem tej nagrody).

Tegoroczny XVII-ty konkurs miał wyjątkowy charakter, gdyż zbiegł się z właśnie obchodzonym Rokiem Wolontariatu.
Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz tradycyjnie ufundował swoją nagrodę, którą wraz z listem gratulacyjnym otrzymała tak zasłużona organizacja, jaką jest Pomorski Oddział Światowego Związku Armii Krajowej.

Poniżej zamieszczamy treść listu:

Pani por. Teresa URBANOWA
Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej ? Okręg Pomorski

Z ogromną satysfakcją przekazuję moje gratulacje i wyrazy wielkiego szacunku Światowemu Związkowi Żołnierzy Armii Krajowej ? Okręgu Pomorskiego – w związku z przyznaniem Nagrody Specjalnej Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego.

 Państwa postawa życiowa, szlachetność oraz wielki patriotyzm budzą  moje najwyższe uznanie i podziw. Przekazujcie proszę, młodemu pokoleniu Wasze wspomnienia ważnych wydarzeń historycznych, których byliście uczestnikami  i świadkami, aby ocalić od zapomnienia przeszłość i kształtować naszą polską tożsamość. Nie przestawajcie także uczyć nas jak wykorzystywać doświadczenia przeszłości dla tworzenia lepszej przyszłości.

 Proszę przyjąć życzenia zdrowia, sił oraz niechaj małe i wielkie radości towarzyszą Państwu jak najczęściej w codziennym życiu.

?

Zobacz także...