Monthly Archive: październik 2011

Inauguracja Roku Akademickiego na Akademii Medycznej

Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz wziął udział w inauguracji roku akademickiego 2011/2012 w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.? Obecnie w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym studiuje blisko 6000 studentów Ta 66-ta już inauguracja odbyła się w sali wykładowej...

Podziękowanie

Zarząd Szpitala Morskiego im.PCK w Gdyni pragnie serdecznie podziękować Panu Marszałkowi Senatu Bogdanowi  Borusewiczowi za nieoceniony wkład w rozwój onkologii w Województwie Pomorskim.