Otwarcie III. etapu rozbudowy Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego imienia Profesora Hilarego Koprowskiego

Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz swoją wizytę w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym rozpoczął od obejrzenia dużej wystawy z okazji 100-lecia Związku Polskich Artystów Plastyków Oddział Wybrzeże.?

Następnie Pan Marszałek uczestniczył w podsumowaniu konferencji „Energetyka,biotechnologie, komercjalizacja”, gdzie m.in.powiedział, że to już drugi wspaniały obiekt, w którego oddawaniu do użytku tego dnia bierze udział i że jest to namacalny dowód na to jak wiele się buduje i modernizuje.

Po podsumowaniu konferencji przez profesora Jerzego Buzka nastąpiło otwarcie III etapu rozbudowy Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Jest to bardzo nowoczesny obiekt nazwany Parkiem III generacji im. Profesora Hilarego Koprowskiego.

W czasie uroczystego otwarcia nastąpił wzruszający moment kiedy ponad dziewięćdziesięcioletni profesor Hilary Koprowski przemówił z ekranu do zebranych przekazując pozdrowienia.

Po podziękowaniach i gratulacjach na pamiątkę wydarzenia zasadzone zostały 3 lipy (gdyż obiekt mieści się przy ulicy 3 Lipy).

?

Zobacz także...