Gdynia, 28 listopada 2011. 93. rocznica odtworzenia Marynarki Wojennej RP

Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz spotkał się z dowódcą Marynarki Wojennej admirałem floty Tomaszem Matheą.

Następnie Marszałek Senatu RP wziął udział w uroczystościach z okazji 93. rocznicy odtworzenia Marynarki Wojennej, podczas których uczestniczył w uroczystej zmianie warty oraz  złożył kwiaty przy Pomniku Marynarza Polskiego na Skwerze  Kościuszki w Gdyni.

?

?

Zobacz także...