Lekcje edukacyjne w trójmiejskich szkołach

Pracownicy Działu Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu poprowadzili wykłady w wybranych liceach ogólnokształcących w Trójmieście. Tematem był parlamentaryzm w Polsce z obecnymi, najnowszymi zmianami w Kodeksie Wyborczym. Młodzież zapoznała się z zasadami wyborów do Sejmu i Senatu. ?

Części warsztatowa polegała na praktycznym liczeniu oddanych głosów w wyborach do Sejmu obowiązującą u nas metodą d?Hondta oraz metodą St.Lague. Nagrodą dla zwycięskiej trójki był każdorazowo reprint plakatu wyborczego z Garrym Cooperem z wyborów 1989 roku.

W drugiej części młodzież miała możliwość porozmawiania z marszałkiem Senatu RP Bogdanem Borusewiczem. Nawiązując do przeprowadzonego ćwiczenia, Pan Marszałek zwracał się do młodzieży następującym zdaniem: ?Widzicie sami jaki jest wpływ matematyki na wynik wyborów.?

Zadawane pytania i poruszane tematy były bardzo różne, od czasów działania w opozycji do obecnej sytuacji w Polsce.

Na zakończenie spotkań były wspólne zdjęcia i wpisy do kronik szkolnych.

Zapraszamy do zobaczenia zdjęć

 

 

?

Zobacz także...