Bogdan Borusewicz spotkał się z młodymi liderami z Europy Wschodniej

W dniu 19 kwietnia Marszałek Senatu RP złożył wizytę w Domu św. Maksymiliana w Gdańsku, który jest organizatorem dwunastodniowej wizyty studyjnej w ramach programu Study Tours to Poland. Program skierowany jest do wyróżniających się studentów i liderów młodzieżowych z Europy Wschodniej i ma na celu transfer polskich doświadczeń w zakresie budowania demokracji, społeczeństwa obywatelskiego i państwa prawa.?

Podczas dwugodzinnej rozmowy z legendarnym działaczem solidarności, aktywiści społeczni i liderzy młodzieżowi z Mołdawii, Ukrainy i Białorusi poznawali ?polską drogę do wolności? z ust jednego z największych jej twórców.

Bogdan Borusewicz przed rozmową uścisnął dłoń każdego z uczestników, zapytał o imię, kraj pochodzenia i kierunek studiów. Po tak dyplomatycznym powitaniu natychmiast przełamane zostały lody i młodzi liderzy, po krótkim wstępie pana marszałka, aktywnie włączyli się w rozmowę, która przebiegała w partnerskim tonie.

Tematów poruszono bardzo wiele. Na początku Bogdan Borusewicz podzielił się własną oceną aktualnej sytuacji społeczno-politycznej w krajach uczestników, jak zwykle demonstrując solidną wiedzę z zakresu problematyki geopolitycznej i ekonomicznej w regionie Europy Wschodniej. Po krótkim komentarzu jednak cofnął się do lat 70. i 80. XX w., kiedy w Polsce narodził się i aktywizował demokratyczny ruch opozycyjny, który pod sztandarem ?Solidarności? pokonał w Polsce komunizm i dał impuls innym zniewolonym przez totalitaryzm narodom.

Historyczne tło pomogło studentom lepiej zrozumieć motywacje, mechanizmy i przebieg reform ustrojowych w Polsce, dzięki którym udało się wstąpić do NATO i Unii Europejskiej. Zwłaszcza słowa o przystąpieniu Polski do tej drugiej instytucji międzynarodowej wywoływały błysk w oczach młodych ludzi z Europy Wschodniej, ubolewających nad barierami wizowymi, które utrudniają im podróże na Zachód.

Program Study Tours to Poland jest inicjatywą wspieraną przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. W realizacji przedsięwzięcia udział biorą Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Fundacja ?Borussia?.

 

Nedim Useinov

Koordynator Programu

?

Zobacz także...