Spotkanie na temat bezpieczeństwa energetycznego województwa pomorskiego.

16 lutego Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz na zaproszenie Wojewody Pomorskiego wziął udział w naradzie na temat bezpieczeństwa energetycznego województwa pomorskiego.

Województwo Pomorskie zużywa trzykrotnie więcej energii niż jest w nim wytwarzane.

Marszałek Jan Kozłowski przedstawił działania władz województwa dla poprawienia tej niekorzystnej sytuacji, a Pełnomocnik Urzędu Marszałkowskiego ds. Energetyki zaprezentował założenia ?Regionalnej strategii energetyki?.
Scenariusz optymalny dla województwa pomorskiego to: 1/ modernizacja i rozbudowa infrastruktury (stacje i sieci, w tym 700 metrów linii zasilającej), 2/ inwestycje w źródła energii różnego typu ( gazowe, nowoczesne węglowe i elektrownia jądrowa), 3/ odnawialne  (przede wszystkim wiatrowe).

W dalszej części spotkania przedstawiciele Urzędu Regulacji Energetyki, Elektrociepłowni Wybrzeże oraz Pomorskiej Spółki Gazownictwa  przedstawili krótkie prezentacje, a następnie odpowiadali na pytania parlamentarzystów.
Zabierając głos w dyskusji Marszałek Senatu stwierdził, że skoro głównym problemem jest zły stan linii przesyłowych, należy umożliwić realizację tych inwestycji w taki sposób jaki już obowiązuje w przypadku inwestycji drogowych.
Bogdan Borusewicz powiedział też, że jest zwolennikiem zlokalizowania Gazoportu w Gdańsku i że decyzja poprzedniego rządu o lokalizacji w Świnoujściu jest obarczona błędem.

Na pytanie Marszałka czy są podejmowane jakieś działania dotyczące elektrowni wodnych oraz małej elektrowni gazowej z gazu ze złóż bałtyckich, padła odpowiedź, że o tych sprawach się pamięta, ale są to inwestycje wymagające dużych nakładów przy stosunkowo niewielkich efektach.
Natomiast kwestia oszczędzania energii została skwitowana stwierdzeniem, że oczywiście oszczędzać trzeba, ale inwestycje są niezbędne, bo samo oszczędzanie nie wpłynie w sposób

Zobacz także...