Nagroda Lecha Wałęsy

Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz brał udział w uroczystości wręczenia Nagrody Lecha Wałęsy.

Nagroda ta przyznawana jest za działania na rzecz dialogu, porozumienia i solidarnej współpracy. W tym roku kapituła wyłoniła 3 laureatki II edycji. Nagrody przyznano Irankom walczącym o prawa człowieka- Pani Shadi Sadr oraz siostrom Ladan i Roya Boroumand.

Ceremonia została poprzedzona sesją naukową ? Europa Wschodnia 30- 89 Epoka w Życiu Narodów; Kształtowanie się Człowieka Wolności?.

Podczas uroczystości marszałek Borusewicz podziękował laureatkom za ich walkę o prawa człowieka, za przeciwstawienie się dyskryminacji ze względu na płeć, rasę i religię, za sprzeciw wobec kar ukamienowania, najczęściej stosowanych wobec kobiet. Wręczył także list, który skierował do Przewodniczącego Islamskiego Zgromadzenia Konsultacyjnego Islamskiej Republiki Iranu oraz do Przewodniczącego Zgromadzenia Ekspertów Islamskiej Republiki Iranu, w którym to wyraża swoje zaniepokojenie sytuacją po wyborach prezydenckich w tym Kraju.

Zobacz także...