Spotkanie z młodzieżą polonijną z Łucka na Ukrainie

Przebywająca w Gdańsku młodzież polonijna ze szkoły przy Towarzystwie Kultury Polskiej im. T. Kościuszki w Łucku na Ukrainie miała możliwość porozmawiania z marszałkiem Senatu Bogdanem Borusewiczem. Spotkanie odbyło się w Sobieszewie, gdzie goście z Łucka przyjechali w ramach projektu ?Język polski – nasz język ojczysty?, prowadzonego przez Towarzystwo Edukacyjne ?Wiedza Powszechna? i dofinansowanego ze środków Senatu RP.

W projekcie, mającym na celu pomoc młodzieży polonijnej w zachowaniu i pogłębieniu znajomości języka polskiego jako języka ojczystego, uczestniczą uczniowie szkół średnich o niskim stopniu znajomości języka polskiego, chcący pogłębiać i rozwijać swoje umiejętności językowe oraz utrzymywać więź z kulturą polską. Podczas spotkania marszałek rozmawiał z uczniami m.in. o wrażeniach z pobytu w Polsce, opowiadał o swoich podróżach na Ukrainę i wyprawach w tamtejsze góry. Dyskutowano też na temat nauki i znajomości języka polskiego wśród dzieci pochodzących z polskich rodzin mieszkających na Ukrainie. Na zakończenie młodzież wspólnie z marszałkiem odśpiewała hymny narodowe Polski i Ukrainy.

Zobacz także...