30-lecie Ruchu Młodej Polski.

W ostatni weekend września 2009 roku w trzydziestą rocznicę powstania RMP z całej Polski, a także z zagranicy, do gdańska zjechali się Młodopolacy i ich przyjaciele.

Uroczystości rozpoczęły się w piątkowe popołudnie w Dworze Artusa od siedemdziesiątych urodzin mecenasa Jacka Taylora, opozycjonisty oraz obrońcy i przyjaciela wielu opozycjonistów. Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, złożył życzenia, a następnego dnia na Uniwersytecie Gdańskim na konferencji ?Korzenie Solidarności? wspominał początki kontaktów na Wybrzeżu KOR, WZZ i RMP. Po wystąpieniach gości referaty wprowadzające wygłosili Aleksander Hall, Andrzej Friszke, Aram Rybicki, Wiesław Walendziak, Marek Gadzała i Mirek Rybicki Po tej części obrad, którą poprowadził Grzegorz Grzelak, rozpoczął się panel dyskusyjny oraz otwarta debata. Kilkaset osób zgromadzonych w audytorium UG gromkimi brawami na stojąco przywitało Ojca Ludwika Wiśniewskiego oraz Wiesława Chrzanowskiego.

Zobacz także...