Konferencja ?Do it?

Na zaproszenie organizatorów międzynarodowej konferencji ?Do it? marszałek Senatu Bogdan Borusewicz spotkał się z młodzieżą z krajów Europy Wschodniej i Zachodniej oraz z Polski.

Obok Marszałka zasiedli także Jerzy Borowczak i Ludwik Prądzyński. Młodzież z zainteresowaniem słuchała wspomnień o tworzeniu Wolnych Związków Zawodowych, działaniach w głębokiej konspiracji, organizowaniu strajku w sierpniu 80 i powstawaniu NZSZ Solidarność.

Spotkanie to było ważnym doświadczeniem dla młodych ludzi i doskonałą okazją do zadania pytań o sens zaangażowania obywatelskiego w dzisiejszym świecie.

Zobacz także...