Spotkanie z organizatorami polsko-litewsko-rumuńskiej wymiany młodzieży polonijnej.

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz spotkał się z organizatorami i uczestnikami wymiany młodzieży z Niemenczyna, Pojany Mikuli i z Gdańska. W ramach zorganizowanego dzięki dotacji z funduszu ?Młodzież w działaniu? wyjazdu w Polsce przebywało 30 dzieci z rodzin Polonii rumuńskiej i litewskiej.

Podczas trzytygodniowego pobytu młodzież odwiedziła Tylmanową k. Krościenka, Kraków, a dodatkowo młodzież litewska i polska przebywała przez pierwsze trzy dni pobytu w Gdańsku.
Oprócz wycieczek górskich i krajoznawczych uczestnicy wymiany poznawali historię Polski, swoje wspólne korzenie, a także podczas zajęć grupowych próbowali odpowiedzieć na pytanie, jakie jest wspólne miejsce młodzieży w Europie.
Ponadto odbyły się warsztaty psychologiczne, przygotowujące młodzież do roli liderów grup polonijnych, mogących przygotowywać kolejne wymiany pomiędzy młodzieżą polonijną z ich krajów.
Była to trzecia wymiana młodzieży przygotowywana przez nieformalną grupę zrzeszającą instruktorów ZHP. Pierwsza odbyła się z inicjatywy marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza, będącego wówczas członkiem zarządu województwa pomorskiego. Uczestnikami dwóch pierwszych wyjazdów była młodzież polska i litewska. W tym roku do wymiany włączono polonię rumuńską z Pojany Mikuli. Jedna z organizatorek, Beata Matyjaszczyk podkreśla: ?Wymiana jest możliwa dzięki współpracy i pomocy wielu ludzi. Oprócz wsparcia i patronatu marszałka Borusewicza, pomagają nam również ludzie związani z Gdańskiem, tacy jak dyrektor Gimnazjum nr 3 w Gdańsku Marcin Hinc czy restaurator Piotr Dzik?.
Podczas spotkania z Bogdanem Borusewiczem organizatorzy raz jeszcze podziękowali za pomoc, jaką otrzymali od marszałka podczas wszystkich wymian.

Zobacz także...