V Walne Zgromadzenie Pomorskiej Izby Rolniczej III kadencji

Oprócz Zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej oraz delegatów z powiatów województwa pomorskiego, w zebraniu uczestniczył Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke, senator Andrzej Grzyb, posłowie Zdzisław Czucha i Jan Kulas, przedstawiciele samorządu województwa oraz dyrektorzy instytucji związanych z rolnictwem Walne zgromadzenie odbyło się w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Gdańsku-Lipcach.

Prezes Zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej Zenon Bistram powiedział, że bardzo sobie cenią obecność Pana Marszałka i jego zainteresowanie sprawami rolnictwa.

Zebrani wysłuchali dwóch ciekawych prelekcji. Dr inż. Lech Goraj z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa omówił sytuację ekonomiczną gospodarstw rolnych w Polsce po roku 2004, a Kazimierz Plocke, w oparciu o najnowsze ustalenia przedstawił stan aktualny, a także prognozy rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce po roku 2013. Po tych wystąpieniach rozpoczęła się dyskusja.

Zobacz także...