90.Rocznica Odtworzenia Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej.

28 listopada 2008 roku Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz wziął udział w obchodach, podczas których odebrał meldunek od dowódcy uroczystości.

W uroczystościach uczestniczył Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich,
przedstawiciele kancelarii Prezydenta RP oraz Premiera, Biskup Polowy
Wojska Polskiego, kanclerz kapituły Orderu Virtuti Militari Stanisław Nałęcz ?Komornicki, kombatanci, prezydent Gdyni oraz oczywiście dowódca Marynarki Wojennej.

Przy Płycie Marynarza Polskiego w Gdyni przy dźwiękach orkiestry Marynarki Wojennej odbyła się defilada Oddziałów Marynarki Wojennej, salwa honorowa, kwiaty i odznaczenia.

W przemówieniach podkreślano fakt, że Marszałek Józef Piłsudski wydał dekret o powołaniu Marynarki Wojennej RP kilkanaście dni po uzyskaniu przez Polskę niepodległości, a już parę lat później zbudowano Gdynię! A także, że w czasie II wojny światowej na pokładach naszych okrętów zawsze była Polska i że żaden z naszych okrętów się nie poddał!

Z aplauzem spotkało się stwierdzenie Ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha , że poważnie rozważane są plany wzmocnienia i modernizacji Marynarki Wojennej RP.

Uroczystość uświetniło ufundowanie przez społeczeństwo Gdyni sztandaru dla Oddziału Zabezpieczenia Marynarki MW. Przeniesienie na ten sztandar Orderu Virtuti Militari ze sztandaru 1.Morskiego Pułku Strzelców jest symbolem ciągłości tradycji, zwłaszcza że matką chrzestną sztandaru była uczestniczka historycznego Dywizjonu Morskiego, która wraz z Prezydentem Gdyni uczestniczyła w uroczystościach.

Ale prawdziwym zwieńczeniem uroczystości było powitanie okrętu ORP „Generał Pułaski”, który powrócił z kilkumiesięcznej NATO-wskiej operacji na Morzu Czarnym oraz na Morzu Śródziemnym. Po oficjalnym powitaniu nastąpił wzruszający moment spotkania ze stęsknionymi rodzinami.

Zobacz także...