Daily Archive: 1 grudnia, 2008

V Walne Zgromadzenie Pomorskiej Izby Rolniczej III kadencji

Oprócz Zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej oraz delegatów z powiatów województwa pomorskiego, w zebraniu uczestniczył Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke, senator Andrzej Grzyb, posłowie Zdzisław Czucha i Jan Kulas, przedstawiciele samorządu województwa oraz dyrektorzy instytucji związanych z rolnictwem Walne zgromadzenie odbyło się w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Gdańsku-Lipcach.