Spotkanie w Starym Polu

Na zaproszenie dyrektora oddziału Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu, Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz wziął udział w zakończeniu cyklu szkoleń dla grupy doradców z Republiki Mołdowy.?

Specjaliści z Mołdowy spędzili w Polsce bardzo pracowity okres, podczas którego uczyli się jak aplikować do Unii Europejskiej o przedakcesyjne fundusze – zwłaszcza o z odpowiednika funduszu SAPARD. To bardzo ważne, gdyż Mołdowa już tej jesieni najprawdopodobniej podpisze unijny traktat przedakcesyjny.

Marszałek Senatu przybliżył naszą kilkunastoletnią polską drogę od akcesji do członkostwa w Unii. Wyraził też nadzieję i życzył naszym gościom, aby wiedza zdobyta w Polsce była dla nich użyteczna.

 

?

Zobacz także...