Nagroda dla Profesora Jerzego Tredera

23 marca 2015 Profesor Jerzy Treder, wybitny znawca kaszubszczyzny odebrał z rąk Marszałka Województwa Pomorskiego najwyższe pomorskie wyróżnienie.

23 marca Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz przybył do Wejherowa, żeby osobiście pogratulować Profesorowi Jerzemu Trederowi otrzymania wyróżnienia.?Za zasługi dla Województwa Pomorskiego?.

Na uroczystości w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubskiej w Wejherowie zgromadzili się przedstawiciele władz różnych szczebli, na czele z Marszalkiem Senatu RP Bogdanem Borusewiczem, organizacji społecznych, przedstawicieli środowisk naukowych, stowarzyszeń oraz wielu przyjaciół, uczniów i wychowanków prof. dr hab. Jerzego Tredera.

? Profesor doktor habilitowany Jerzy Treder to jeden z najważniejszych polskich filologów i lingwistów. Wybitny specjalista z dziedziny gramatyki języka polskiego, który w swojej pracy naukowej dużo uwagi poświęcał badaniu nad językami słowiańskich mieszkańców Pomorza. Onomasta, historyk języka polskiego i kaszubskiego, frazeolog, dialektolog i kaszubolog, który naukę o języku kaszubskim z gruntu regionalnego przeniósł na grunt ogólnopolski i europejski.

? Profesor Treder w swojej karierze naukowej skupiał się na badaniach obszarów dotychczas mało znanych w slawistyce. Wiele jego analiz ma bezpośrednie zastosowanie praktyczne. Dotyczy to edukacji regionalnej, normatywizacji kaszubszczyzny literackiej, standaryzacji nazewnictwa geograficznego na Pomorzu. Bibliografia prac profesora liczy 370 pozycji, w tym 18 książek. Dziesięć własnych oraz współautorskich. Profesor uczestniczy w wielu przedsięwzięciach popularyzujących język kaszubski. Jest wysoko cenionym w międzynarodowym środowisku, znawcą języków Pomorza. To również doskonały pedagog, który miał olbrzymi wpływ na kształtowanie młodego pokolenia polonistów i kaszubologów? ? to fragmenty laudacji, którą wygłosił Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

Profesor otrzymał również Medal Miasta Wejherowa ?Za wieloletnią popularyzację historii i tradycji Pomorza i Kaszub oraz upowszechnianie języka kaszubskiego??.

Uroczystość została uświetniona wykonaniem pieśni w języku kaszubskim. Po zabraniu głosu przez samego laureata nastąpiły liczne gratulacje i życzenia.

Na zakończenie Dyrektor Muzeum Tomasz Fopke w wielkim skrócie oprowadził Pana Marszałka po nowej wystawie n/t Indian.

Zobacz także...