Głosowanie do Rady Dzielnicy Osowa

W niedzielę 22 marca Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz głosował w lokalu wyborczym w Szkole w Osowie.

Rady Dzielnic to bardzo ważny szczebel lokalnego działania i aktywizacji w miejscu zamieszkania.

Zobacz także...