Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych w Jastrzębiej Górze 25 września 2009 r.

Występując na Forum Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz stwierdził, że mimo XX lat budowania społeczeństwa obywatelskiego trzeci sektor nie jest do końca doceniany.

W Senacie, pod osobistym przewodnictwem Pana Marszałka, już drugą kadencję działa Parlamentarny Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Dotąd udało się doprowadzić do zwolnienia z podatku VAT darowizn żywnościowych przekazywanych na cele społeczne oraz wprowadzenie instytucji petycji obywatelskich, a obecnie trwają prace nad nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Zapisy prawa oczywiście są ważne, stwierdził Pan Marszałek, ale najważniejsze jest zaangażowanie i aktywność osób zgromadzonych na sali oraz setek ich współpracowników, a Pomorze należy do regionów najbardziej aktywnych i twórczych.

Zobacz także...