Wizyta Przedstawicieli Grupy Sejmu Republiki Litewskiej ds. Kontaktów Międzyparlamentarnych z Rzeczpospolita Polską.

Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz spotkał się z delegacją z Litwy.?

??Pośród zaproszonych gości byli między innymi Prezes Związku Polaków na Litwie, Przewodniczący Grupy Pan Michał Mackiewicz, Przewodniczący Polsko-Litewskiej Grupy Parlamentarnej Pan Tadeusz Aziewicz, oraz członkowie Grupy Antanas Matunas i Leonard Talmont

Podczas spotkania poruszono kwestie współpracy gospodarczej między krajami, a przede wszystkim dyskutowano o wspólnych interesach energetycznych.

Zwracając się do zaproszonych gości Bogdan Borusewicz powiedział, że cieszy się, iż Akcja Wyborcza weszła do rządu i teraz będzie w pełni odpowiedzialna za Polaków mieszkających na Litwie.

Prezes Mackiewicz dziękując za możliwość spotkania z Panem Marszalkiem podkreślił, iż Polacy mieszkający na Liwie zawsze byli przyjaciółmi Litwinów, a Grupa ds. Kontaktów Międzyparlamentarnych z RP Sejmu Republiki Litewskiej powstała z potrzeby serca, z potrzeby przyjaźni, zarówno z jednej jak i z drugiej strony.

?

Zobacz także...