Daily Archive: 4 października, 2012

Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 na Politechnice Gdańskiej

Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 na Politechnice Gdańskiej

Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz wziął udział w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego na Politechnice Gdańskiej. Jak powiedział profesor Henryk Krawczyk, do wygłoszenia wykładu inauguracyjnego pt. ?Strategia rozwoju województwa pomorskiego? został zaproszony Marszałek Województwa Pomorskiego...