Seminarium poświęcone Alinie Pienkowskiej – Borusewicz w 10-tą rocznicę jej śmierci

Tę sentencję, autorstwa Aliny Pienkowskiej – Borusewicz, pielęgniarki, współtwórczyni ?Solidarności?, honorowego Obywatela Miasta Gdańska, Senatora RP, od soboty 13-go października można przeczytać na tablicy pamiątkowej umieszczonej przed salą wykładową w Katedrze Pielęgniarstwa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na III piętrze w budynku nr 15. Równocześnie w tej nowocześnie wyposażonej sali zawieszono portret Aliny Pienkowskiej, a sali nadano jej imię. Tablicę oraz portret ufundowała Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.

?Powołanie pielęgniarki to niesienie przez swą pracę nadziei, której każdy chory oczekuje??

Przedtem odbyło się spotkanie poświęcone Alinie Pienkowskiej ? Borusewicz. Na spotkanie zaprosił i obrady prowadził marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Dużą aulę nowego Centrum Medycyny Inwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wypełnili przyjaciele i współpracownicy Aliny z pierwszego sekretariatu służby zdrowia ?Solidarności?, ze Stoczniowej Przychodni Zakładowej oraz z kolejnych etapów jej działalności. Nie zabrakło też osób młodych, w tym studentów pielęgniarstwa oraz uczniów z Gdyńskiego Zespołu Szkół Medycznych imienia Aliny Pienkowskiej.

Z przebiegu spotkania widać było, że , jak napisała redaktor Barbara Szczepuła, ?ta drobna, lecz wielka duchem? pielęgniarka potrafiła zjednoczyć całe środowisko służby zdrowia, od lekarzy po pielęgniarki, farmaceutów i techników. Swoimi wzruszającymi wspomnieniami dzielili się licznie przybyli z całej Polski przyjaciele i współpracownicy Aliny. Była postacią niezwykłą. I jak powiedziała w swoim wystąpieniu o zmieniającej się roli pielęgniarki na przestrzeni lat dr Aleksandra Gaworska ? Krzemińska, obecną pozycję pielęgniarki jako partnera lekarza zawdzięcza się w dużym stopniu postawie Aliny Pienkowskiej.

W niedzielę 14-go października było jeszcze spotkanie przy grobie Aliny Pienkowskiej – Borusewicz na gdańskim cmentarzu Srebrzysko, a także Msza Święta w kościele oo.Pallotynów koło Akademii Medycznej.

?

Zobacz także...