Sesja Strategiczna Energetyka Gazowa ? Wyzwania i Szanse dla Polski i Pomorza

South Balic Gas Forum odbywa się w dniach 5 ? 8 wrzesnia 2011 na Politechnice Gdańskiej. Koncepcja Forum powstała w wyniku współpracy pomorskich środowisk akademickich, przemysłowych oraz samorządów terytorialnych.?

W debacie panelowej zatytułowanej. ?Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o energetykę gazową? uczestniczyli między innymi przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, profesor Sydney Green z Uniwersytetu Utah w USA, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Ochrony Środowiska, Ambasady Kanadyjskiej, duża grupa naukowców z Politechniki Gdańskiej z Rektorem uczelni, reprezentacja pracodawców Pomorza, władze rządowe i samorządowe województwa pomorskiego, w tym duża grupa starostów, burmistrzów i wójtów.

Oczywiście nie zabrakło też największych przedsiębiorstw z Pomorza, w tym dyrektora Pomorskiej Spółki Gazownictwa, który przedstawił w jakiej fazie poszukiwań i badań jesteśmy.

W idei South Balic Gas Forum 2011 chodzi o przedyskutowanie zmian w światowym krajobrazie energetycznym opartym zarówno na gazie konwencjonalnym jak i niekonwencjonalnym oraz o rozpoznanie potencjału gazowego Pomorza.

Zdaniem Jerzego Buzka w dyskusjach należy przede wszystkim koncentrować się na szansach jakie możemy mieć z gazu łupkowego.

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk powiedział, że obecnie koncesje obejmują około 80% powierzchni regionu. Pomorskie staje się krajowym liderem jeśli chodzi o gaz łupkowy. Jest to sprawa na tyle ważna, że samorząd województwa postanowił przystąpić do zmiany strategii rozwoju gospodarczego regionu.

Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz wskazał, że odkrycie w naszym województwie dużych złóż gazu łupkowego budzi wielkie nadzieje na rozwój gospodarczy Pomorza i całego kraju. Ważne jest też, że jest możliwość przechowywania gazu w kawernach. A jeśli potwierdzą się przewidywania co do możliwości wydobycia dużych ilości gazu, może zajść potrzeba wybudowania na Zatoce Gdańskiej drugiego terminalu na gaz.

?

Zobacz także...