Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 na Politechnice Gdańskiej

Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz wziął udział w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego na Politechnice Gdańskiej.

Jak powiedział profesor Henryk Krawczyk, do wygłoszenia wykładu inauguracyjnego pt. ?Strategia rozwoju województwa pomorskiego? został zaproszony Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, gdyż potencjał Politechniki Gdańskiej chce się włączać w bieżące problemy.

Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz życzył studentom sukcesów w nauce, a także tego, aby w tym ważnym okresie był też czas na ogólny rozwój młodego człowieka ? także na zabawę i zawieranie nowych przyjaźni.

Zobacz także...