Spotkanie z grupą nauczycieli niemieckich z Hessen

Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego 2-go pażdziernika zaprosił Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza do Sali Herbowej Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego na spotkanie z kolejnymi już uczestnikami wizyt studyjnych w Polsce.?

Poprzednio były to przeważnie grupy liderów młodzieżowych z Ukrainy, Mołdawii, Litwy, Łotwy i innych krajów. Tym razem do Gdańska przyjechała 25-cio osobowa grupa niemieckich nauczycieli z Hessen. Refleksje z osobistych doświadczeń Bogdana Borusewicza w walce o budowanie polskiej demokracji oraz o uwolnienie się od dyktatury komunistycznej, każdorazowo są dla gości ciekawą lekcją.

?

Zobacz także...