Utworzenie Muzeum Emigracji w obiekcie Dworca Morskiego w Gdyni

Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz wziął udział w uroczystości podpisania umowy inwestycyjnej dotyczącej finansowania projektu utworzenia Muzeum Emigracji w historycznym obiekcie Dworca Morskiego w Gdyni.?

To właśnie stąd w okresie II Rzeczypospolitej wyruszali w nieznane za morze w poszukiwaniu lepszego życia, marzeń i wolności nasi Rodacy.

Muzeum Emigracji w Gdyni to jedyne miejsce w Polsce, które ukaże historię emigracji.

Bogdan Borusewicz, który od początku wspierał ideę utworzenia Muzeum Emigracji, przekazał do muzeum pierwsze opracowania na temat Polonii. Zadeklarował też współpracę w zakresie kontaktów z Polakami mieszkającymi w różnych zakątkach naszego globu. Bo przecież to właśnie Senat współpracuje z Polonią na wszystkich kontynentach.

Muzeum Emigracji to także pierwsze przedsięwzięcie samorządowe w województwie pomorskim, które otrzymuje preferencyjne wsparcie ze środków inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

?

Zobacz także...