Stary Las

 27 sierpnia 2012 roku Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz wziął udział w uroczystości uruchomienia Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w miejscowości Stary Las koło Starogardu Gdańskiego.

?

W okresie od grudnia 2009 do lipca 2012 powstał bardzo nowoczesny Zakład dla obsługi południowej części województwa pomorskiego. Zakład Utylizacji Odpadów w Starym Lesie to jeden z najważniejszych projektów współfinansowanych przez Unię Europejska na terenie województwa pomorskiego. Wartość całego projektu to 115,5 mln złotych, z czego 70,8 mln stanowią pieniądze z UE. W ramach inwestycji mieści się też budowa 3,5 km nowej drogi dojazdowej. Zakład Utylizacji powstał dzięki współpracy dwudziestu gmin, a w pomoc dla tego przedsięwzięcia zaangażował się Narodowy Fundusz OŚ i GW oraz Wojewódzki Fundusz OŚ i GW.

Marszałek Senatu RP, który kilka lat temu był na rozpoczęciu inwestycji, wziął teraz udział w symbolicznym uruchomieniu Zakładu.

Obecni na uroczystości przedstawiciele Ministerstwa Ochrony Środowiska, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska podkreślali, że dzięki tej budowie województwo pomorskie jest dobrze przygotowane do wypełniania zapisów nowej ustawy ?O utrzymaniu czystości i porządku w gminach?. Wszyscy zdają sobie sprawę, że wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów jest nowym, ważnym wyzwaniem i że równolegle z działaniem nowego Zakładu musi zmieniona organizacja zbiórki odpadów w gminach oraz odpowiednia edukacja społeczeństwa i że powstanie nowoczesnego Zakładu w Starym Lesie jest świetnym początkiem dla takich działań.

?

Zobacz także...