Wizyta w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Starym Polu.

10 czerwca Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz spotkał się z kolejną 20- osobową grupa z Mołdowy, składającą się z przedstawicieli Krajowej Agencji Rozwoju Wsi (ACSA) z Kiszyniowa, przedstawicieli samorządów oraz przedsiębiorców rolnych.?

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Starym Polu od kilku lat organizuje szkolenia dla administracji lokalnej rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych z Mołdowy, Ukrainy i Białorusi. Dotychczas przeszkolonych zostało już ponad dwa tysiące osób.

Pan Marszałek przedstawił drogę, która doprowadziła Polskę do wolności, do członkostwa w NATO i w Unii Europejskiej.

Następnie Bogdan Borusewicz odpowiadał na liczne, konkretne pytania gości z Mołdowy, która jest w przededniu akcesji.

?

Zobacz także...