Jarmark Cysterski w Pelplinie

Jarmark Cysterski w Pelplinie pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Diecezjalnego Jana Bernarda Szlagi oraz Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza odbył się już po raz jedenasty.?

W niedzielę 18-go września tradycyjnie Pan Marszałek wziął udział w przemarszu średniowiecznego korowodu oraz przekazaniu klucza do Miasta Księciu Mestwinowi przez Burmistrza Pelplina, a także w ceremonii pasowania na Rycerza.

Pelpliński Jarmark Cysterski z roku na rok jest coraz bardziej okazały i wpisuje się w

kultywowanie naszego dziedzictwa kulturowego.

?

Zobacz także...