Marszałek Senatu w Grupie LOTOS S.A.

28 stycznia br. w Gdańsku, w obecności marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza oraz premiera Waldemara Pawlaka, podpisano umowę o długoletniej współpracy pomiędzy Grupą LOTOS S.A., Politechniką Gdańską (PG) i krakowską Akademią Górniczo-Hutniczą (AGH).

Uroczystego podpisania porozumienia dokonali goście ? prof. Rachoń, prof. Tajduś, oraz gospodarz spotkania ? prezes Olechnowicz.
Zakres trójstronnego porozumienia dotyczy wspólnej działalności uczelni i Koncernu naftowego w zakresie przedsięwzięć, badań, wymiany wiedzy, wzajemnego wsparcia naukowego, dydaktycznego i finansowego.

Szczegóły umowy zakładają m.in. wspólne podejmowanie innowacyjnych przedsięwzięć technicznych i technologicznych związanych z aktywnością i obszarami działalności Grupy LOTOS oraz wykonywania przez wyższe uczelnie na zlecenie LOTOSU badań, prac i projektów o charakterze naukowo-badawczym. Strony ustaliły, że razem będą ubiegać się o wsparcie z funduszy unijnych.

Zobacz także...