Inauguracja Roku Akademickiego na Akademii Medycznej w Gdańsku

Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz uczestniczył w inauguracji roku akademickiego 2006/2007 na Akademii Medycznej w Gdańsku. Uroczystość odbyła się w świeżo odremontowanej Sali Anatomii AMG, która – jak powiedział w inauguracyjnym przemówieniu Rektor AMG prof. dr hab. Roman Kaliszan ? ?jest symbolem i pomnikiem Uczelni?, a obecnie ?niezwykle urosła i wypiękniała?.

W swoim przemówieniu rektor podziękował marszałkowi Senatu za życzliwe zainteresowanie i cenne rady podczas przygotowania wniosku inwestycyjnego dla Centrum Kliniczno ? Innowacyjno ? Dydaktycznego AMG, który obecnie uzyskał poparcie ministra Zbigniewa Religi i został przedstawiony ministrowi finansów.

W 62 inauguracji roku akademickiego na AM wzięli również udział podsekretarz stanu w ministerstwie zdrowia Anna Gręziak, wojewoda pomorski Piotr Ołowski, marszałek województwa pomorskiego Jan Kozłowski i arcybiskup Tadeusz Gocłowski.

Zobacz także...