Inauguracja Roku Akademickiego na Politechnice Gdańskiej

Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz wziął udział w inauguracji roku akademickiego 2006/2007 na Politechnice Gdańskiej. Podczas uroczystości odbyła się immatrykulacja studentów I roku, którzy najlepiej zdali egzaminy wstępne na PG oraz 6 studentów z Białorusi, którzy rozpoczęli naukę na najstarszej uczelni Pomorza w ramach Programu Stypendialnego Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego.

W inauguracji wzięli udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Olaf Gajl, wojewoda pomorski Piotr Ołowski, marszałek województwa pomorskiego Jan Kozłowski i arcybiskup metropolita gdański Tadeusz Gocłowski oraz biskup Jan Bernard Szlaga.

Zobacz także...