Uroczyste otwarcie PGE Arena

Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz wziął udział w uroczystym otwarciu stadionu PGE Arena Gdańsk oraz odsłonięciu dwóch tablic: ?Razem dla Stadionu? oraz ?Pamiątkowa?.

?

Tablice upamiętniają wszystkich, którzy swoją pracą, wkładem finansowym i życzliwością przyczynili się do realizacji budowy tego pięknego obiektu.

?

Zobacz także...