Daily Archive: 2 października, 2006

Inauguracja Roku Akademickiego na Politechnice Gdańskiej

Inauguracja Roku Akademickiego na Politechnice Gdańskiej

Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz wziął udział w inauguracji roku akademickiego 2006/2007 na Politechnice Gdańskiej. Podczas uroczystości odbyła się immatrykulacja studentów I roku, którzy najlepiej zdali egzaminy wstępne na PG oraz 6 studentów z Białorusi, którzy rozpoczęli naukę na najstarszej uczelni Pomorza w ramach Programu Stypendialnego Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego.