Seminarium poświęcone poszukiwaniu i wydobyciu gazu łupkowego w woj. pomorskim

Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz wziął udział w seminarium poświęconym analizie wniosków wynikających ze ?Studium nad problemami oceny skutków środowiskowo-przestrzennych eksploatacji gazu z łupków w województwie pomorskim i przyległych obszarach morskich?.

?

Inicjator spotkania – Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk otwierając seminarium powiedział, że rzetelna wiedza uzyskana z dyskusji z udziałem ekspertów powinna pozwoli

na zapobieganie nieporozumieniom, a w efekcie przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa prac poszukiwawczych oraz przyszłych prac wydobywczych. Już dziś na obszarze województwa pomorskiego jest piętnaście odwiertów poszukiwawczych pionowych oraz trzy horyzontalne.

Po wystąpieniach ekspertów m.in. z EKO-KONSULT oraz z Politechniki Gdańskiej, (którzy są autorami ?Studium?) ożywiona dyskusja przeniosła się na przerwę.

Następnie swoimi doświadczeniami podzielił się wójt Nowej Wsi Lęborskiej, gdzie już w 2007 roku stanęła pierwsza wieża do poszukiwania gazu, a także wójt gminy Przywidz.

?

Zobacz także...