Spotkanie w Gdyni w Gimnazjum nr 10 im. Zjednoczonej Europy

W dniu 1 czerwca 2015 roku Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz spotkał się w Gdyni z młodzieżą Gimnazjum nr 10. Gimnazjum to funkcjonuje przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6, do którego uczęszczają również dzieci niedosłyszące.

W zaproszeniu skierowanym do Pana Marszałka, dyrektor szkoły Jolanta Kasperek-Sut, napisała, że w swojej pracy kładą nacisk na takie wartości jak tolerancja i integracja i wychowują młodych ludzi na świadomych obywateli Polski i Europy. Podziękowała też za sprzęt komputerowy otrzymany z Kancelarii Senatu.

Spotkanie rozpoczęło się na boisku szkolnym, gdzie pan marszałek otworzył turniej sportowy, który odbywał się z okazji Dnia Dziecka.

Następnie w szkolnej świetlicy odbyło się spotkanie grupy uczniów z panem marszałkiem. Trzeba zaznaczyć, że było to spotkanie profesjonalnie przygotowane i prowadzone przez młodzież. Uczniowie sami przedstawili sylwetkę Bogdana Borusewicza dzieląc spotkanie na 3 części: lata szkolne i studenckie, strajki i działalność opozycyjna oraz działalność w wolnej Polsce w Senacie RP. Po każdej z tych części były pytania i wyczerpujące odpowiedzi pana marszałka.

Wydaje się, że spotkanie z Bogdanem Borusewiczem rzeczywiście stało się dla uczniów ?okazją do poszerzenia wiedzy i wymiany poglądów, a także inspiracją? (cytat z pisma pani dyrektor).

Fot. Małgorzata Gładysz

Zobacz także...