Spotkanie w Wejherowie w 25-tą rocznicę odrodzonego samorządu

28 maja 2015 roku w Kaszubskiej Filharmonii w Wejherowie na uroczystej sesji w 25. rocznicę wolnych wyborów do samorządów Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz nie mógł być obecny.

Za to 1-go czerwca na zaproszenie posła Jerzego Budnika, (który był pierwszym prezydentem Wejherowa), przybył do na spotkanie z działaczami miejscowego Komitetu Obywatelskiego ?S?. Spotkanie odbyło się w muzeum w Wejherowie. Bezpośrednio przed tym spotkaniem, pan marszałek spotkał się z Wejherowskim Klubem Biznesu oraz, oprowadzany przez prezydenta Krzysztofa Hildebrandta, zwiedził pięknie wyremontowany ratusz.

W Komitetach Obywatelskich ?S?, które powstały przed wyborami parlamentarnymi 1989 roku, a następnie przeprowadziły wybory samorządowe 1990 roku, działało wielu do dziś aktywnych Wejherowian (m.in. prezydent Krzysztof Hildebrandt, poseł Jerzy Budnik czy Andrzej Remiszewski). Wielu już nie żyje, (a wśród nich często wspominany dr Miron Łukowicz).

Bogdan Borusewicz odnosząc się do tych pionierskich czasów po raz kolejny podkreślił wagę reformy samorządowej, dzięki której wypiękniały nasze miasta i wsie, a wśród nich Wejherowo.

Zobacz także...