Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz wziął udział w inauguracji roku akademickiego 2013/2014 w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Uroczystość ođbyła się w Auditorium Primum im.profesora Olgierda Narkiewicza. Rektor GUMed profesor Janusz Moryś przedstawił osiągnięcia Uczelni oraz zamierzenia na przyszłość. ?

Aktualnie na gdańskiej uczelni studiuje 5850 studentów. Po wybudowaniu nowego budynku Centrum Medycyny Inwazyjnej poprawiły się warunki także dla niektórych pozostałych klinik, gdyż zaadaptowano dla nich część zwolnionych budynków. Pozostaje mieć nadzieję, że w niedalekiej przyszłości powstanie planowane nowoczesne Centrum Medycyny Nieinwazyjnej i Gdański Uniwersytet Medyczny będzie miał siedzibę w całości na miarę XXI-go wieku.

Po immatrykulacji i ślubowaniu przedstawicieli nowoprzyjętych studentów, zasłużeni pracownicy otrzymali odznaczenia państwowe, resortowe i uczelniane.

Oprawę muzyczną uroczystości stanowił renomowany Chór Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

?

Zobacz także...