Monthly Archive: listopad 2013

XIX Zjazd Delegatów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz uczestniczył w XIX Zjeździe Delegatów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Zjazd odbył się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Poproszony o zabranie głosu Marszałek Senatu rozpoczął od góralskiego powiedzenia, że ludzie dzielą...