Uroczystości w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie

W piątek 4-go października 2013 roku Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz wziął udział w uroczystości 60-lecia Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie. ?

Szkoły wchodzące w skład Zespołu otrzymały imię Książąt Pomorskich oraz sztandary, a uroczystość uświetniła orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej

Gratulując społeczności Zespołu Szkół w Żukowie, starosta kartuski Janina Kwiecień powiedziała, że szkoły średnie powiatu kartuskiego w rankingu najlepszych matur w województwie pomorskim uzyskały wysokie 4 miejsce!

Natomiast Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz stwierdził, że wybór imienia Książąt Pomorskich dla Zespołu Szkól w Żukowie w piękny sposób nawiązuje do historii.

Następnie uczniowie odegrali specjalnie napisane przedstawienie, które w zabawny sposób łączyło wątki współczesne z dawnymi, kiedy to Książęta Pomorscy poprzez XIII-to wieczną lokację klasztoru Norbertanek przyczynili się do powstania Żukowa. Ważnym elementem przedstawienia była oprawa muzyczna w wykonaniu szkolnego chóru.

?

Zobacz także...