Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 na Politechnice Gdańskiej

1 października 2013 roku Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz wziął udział w inauguracji roku akademickiego 2013/2014 na Politechnice Gdańskiej.

Po wystąpieniu JM Rektora Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. Inż. Henryka Krawczyka odbyło się wręczenie Odznaczeń Państwowych oraz Medali Komisji Edukacji Narodowej, a następnie immatrykulacja przedstawicieli studentów wszystkich kilkunastu wydziałów Politechniki Gdańskiej.

Wykład inauguracyjny na temat ?Profesor Jan Czochralski prekursorem współczesnej inżynierii materiałowej? wygłosił prof.dr hab. Inż. Krzysztof Kurzydłowski. A bezpośrednio przed uroczystością odbyło się otwarcie wystawy o Profesorze Czochralskim.

?

?

Zobacz także...