Wizyta w Szkole Podstawowej nr 45 im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku

Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz wręczył nagrody młodym laureatom Konkursu Wiedzy o Bohaterach Westerplatte. ?

Tegoroczny wojewódzki konkurs odbył się już po raz VI-ty. A jego rozstrzygnięcie było połączone z 55-tą rocznicą istnienia Szkoły Podstawowej nr 45 imienia Bohaterów Westerplatte.

?

Zobacz także...