Spotkanie na Politechnice Gdańskiej komisji ds. europejskich parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej

W spotkaniu komisji ds. parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej oprócz przedstawicieli Czech, Słowacji, Węgier i Polski wzięli też udział przedstawiciele gruzińskiej Komisji ds. integracji Europejskiej. Spotkanie to, którego gospodarzem był Senator Edmund Wittbrodt, odbyło się 9 września 2013 roku na Politechnice Gdańskiej. ?

W swoim wystąpieniu Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz przedstawił silne strony Partnerstwa Wschodniego, jego wagę i znaczenie. ?Partnerstwo Wschodnie jest już dziś standardem i jest w interesie całej Unii Europejskiej?- powiedział Marszałek Senatu. Następnie wywiązała się dyskusja na temat mocnych i słabych stron Partnerstwa Wschodniego w przeddzień szczytu w Wilnie oraz na temat polityki regionalnej w kontekście wieloletnich ram finansowych w latach 2014 ? 2020.

?

Zobacz także...